افروزه هوری – مربی هنر کودکان و نوجوانان

دانش آموخته کارشناسی گرافیک از دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

دارای مدرک دوره تربیت مربی هنر کودک سرزمین باران

گذراندن دوره های چاپ

گذراندن دوره های نقاشی و طراحی

نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری لاله

آموزش هنر به کودکان کار گروه سنی دبستان

مربی هنرکودک به مدت 6 سال. گروه سنی 3تا6 سال