پروانه ره‌روان – مربی کارگاه موسیقی

دانش آموخته کارشناسی زیست‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

دارای مدرک کاربرد موسیقی در درمان و توانبخشی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دوره‌های نوازندگی سنتور و ردیف های موسیقی ایرانی نزد استاد پشنگ کامکار

و دوره های سلفژ، تئوری موسیقی و پیانو.
دوره ی موسیقی کودک نزد استاد سودابه سالم و برگزاری کنسرت و کارگاه‌های مربیگری.
دارای مدرک کاربرد موسیقی در درمان و توانبخشی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ایجاد کلاسهای موسیقی مادر و کودک از سال 87.
کسب لوح تقدیر برای مقاله برگزیده با موضوع «اثربخشی آموزش موسیقی بر ظرفیت های هوشی کودکان 2 تا 4 سال شهر تهران» در ششمین کنگره‌ی انجمن روانشناسی ایران در سال 96.