مادر و کودک هنر بازی

مادر و کودک هنر بازی

هنر بازی

تحقیقات دهه‌های اخیر در زمینه آموزش کودکان زیر شش سال نشان می‌دهد که فعالیت‌های هنری مبتنی بر بازی، کارآمدترین روش برای تقویت هوش بصری – فضایی و هوش میان فردی کودکان است. چرا که علاوه بر کمک به سلامت روان، مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودک را نیز تقویت خواهد کرد.
ما در این کارگاه سعی داریم با طراحی بازی‌هایی که با فعالیت‌های هنری شکل می‌گیرد به کودکان کمک کنیم تا در کنار یکدیگر به تعامل بپردازند و مهارت‌های اجتماعی را تمرین کنند.

تقویت حواس پنجگانه
کلاس مادر و کودک
هنر برای کودکان
بازی با کودکان
پس زمینه