حضوری 3تا 4 سال آزمایش های علمی

آزمایش های علمی

در کلاس آزمایش های علوم که به صورت دوره ای برگزار می شود، بچه ها با انواع آزمایش های ساده فیزیک و شیمی آشنا می شوند. شگفت انگیز بودن این فرایند برای کودکان در اولویت است تا حس کنجکاوی و جستجوگری را در آن ها برانگیزد. در آزمایش ها از مواد و ابزار آشنا و دم دست کودکان استفاده می شود.
در همین حین گاهی کودکان با به نتیجه نرسیدن آزمایش، تشویق به دقت، تکرار، تمرین و صبوری می شوند. آزمایش ها از ساده به پیچیده پیش می روند.

 

پس زمینه