جدول برنامه های کلاس های آمادگی برای استقلال

 

جدول برنامه های کلاس های آمادگی برای استقلال

 

چرا کارگاه مادر و کودک؟

کودک نوپا یک ماشین حرکت – ادراکی است. بسیار مهم است که کودکان زیر سه سال، در یک محیط غنی از فرصت های تجربه، قرار بگیرند. در این کارگاه ها، کودک می تواند در یک محیط “بله”با تجربیات سرگرم کننده، در هر مرحله به جلو حرکت کند و جهانی امن و مکانی هیجان انگیز، برای کاوش داشته باشد.
مجموعه سعی دارد که در قالب کارگاه های متنوع مادر و کودک، رشد فکری ، اجتماعی ، عاطفی ، جسمی را در کودک تسهیل کند. هم چنین در این کارگاه ها با تقویت مهارت های حسی-حرکتی به کودک کمک می شود تا به سمت استقلال و توانمندی قدم بردارد .
تمام این فعالیت ها برای کودک در حالی انجام می شود که امنیت عاطفی و افزایش آگاهی مادر هم مورد توجه است . در این آموزش ها تلاش بر این است که مادر و کودک با هم در مسیر درست فرزندپروری، حرکت کنند.

 

 گارگاه آمادگی برای استقلال