Author Archives: ادمین

نقش هنرهای تجسمی در پرورش خلاقیت کودکان

نقاشی یکی از هنرهای تجسمی است که در کودکان به عنوان یک ابزار مهم در تقویت خلاقیت شناخته می‌شود. فضای نقاشی را به کودک بدهید و نقاشی‌های او را با خود او تفسیر کنید. همچنین می‌توانید به کمک روانشناسی کودک، تفسیر نقاشی‌های کودک را کشف کنید. هر کشف کودک را تشویق کرده و او را […]

نقش هنرسینما در پرورش خلاقیت کودکان

حتما در برخی اوقات کودک را به سینما ببرید. هنر سینما تقریبا جدیدترین نوع هنر است که امروزه تبدیل به یک صنعت بزرگ شده است. آشنایی کودک با یک روایت بلند باعث تقویت نظم دهی و ساختار مغز می‌شود. همچنین به دلیل اینکه کودک باید صبر کند تا یک ماجرای طولانی تمام شود، هدفمندی و […]

نقش هنرهای نمایشی در پرورش خلاقیت

رقص و تئاتر جزء هنرهای نمایشی هستند. رقصیدن در واقع قدرت، چابکی و انعطاف پذیری را در کودک افزایش می‌دهد. همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس و مهارت‌های حل مسئله می‌شود و کار گروهی را به بچه‌ها آموزش می‌دهد. می‌توانید هنگام رقصیدن، با کودک بازی مجسمه شدن را انجام دهید و از او بخواهید ناگهان […]

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان

هنر نوعی ابزار است که کودکان با دستیابی به آن با دریچه‌ای تازه از فهم و درک مواجه می‌شوند. همچنین نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان بسیار موثر بوده و یکی از راه‌های شناسایی استعدادها و توانایی کودکان است. کودکانی که مهارت هنر را می‌آموزند مفاهیم را دقیق‌تر درک کرده و به روش‌های خلاقانه راهکارهایی […]