آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان “سرزمین آفتاب” بر این باور است که هنر راهی است مؤثر و دیرپا برای آموزش و انتقال مفاهیم به کودکان و نوجوانان. چرا که هم زمان همه حس های پنج گانه کودک را درگیر تجربه های آموزشی می کند.
به همین جهت کارگاه های متنوع هنری و آموزشی خود را برای گروه‌های سنی مختلف طراحی کرده است.

محصولات سایت

آخرین مطالب