آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان “سرزمین آفتاب” بر این باور است که هنر راهی است مؤثر و دیرپا برای آموزش و انتقال مفاهیم به کودکان و نوجوانان. چرا که هم زمان همه حس های پنج گانه کودک را درگیر تجربه های آموزشی می کند.
به همین جهت کارگاه های متنوع هنری و آموزشی خود را برای گروه‌های سنی مختلف طراحی کرده است.
برنامه های آموزشی مهارت های پیش دبستان، با روش های کاملا غیر مستقیم و به کمک هنر و بازی(زبان مخصوص کودک) اجرا می گردد.
در این روش همه حواس پنج گانه کودک درگیرفرآیند آموزش می گردد و در نتیجه آن چه که آموخته می شود نتیجه کشف و تجربه خود کودک است و به آسانی فراموش نخواهد شد و به سایر تجارب آموزشی کودک تسری پیدا خواهد کرد.
از آن جا که قصد ما فراهم کردن بیشترین امکانات برای تجربه های گوناگون کودک، در زمینه پرورش هوش های هشت گانه اوست برنامه ریزی برنامه های هفتگی برمبنای غنی کردن محیط با توجه به انواع هوش و در نتیجه پرورش انواع هوش و غنا بخشیدن به هوش برتر اوست.
در این برنامه ها رشد کودک در چند بُعد، یعنی رشد در تعاملات و ارتباطات اجتماعی، رشد مهارت های تشخیص و طبقه بندی، هماهنگی ذهن و دست، توان مندی های فردی در کنار دانش افزایی دنبال می شود.
در ضمن پایش روان شناسی کودکان، با همکاری بخش روان شناسی موسسه، همواره در حال اجراست.