مرضیه گودرزی – مسؤل تولید محتوا و مسؤل بخش مادر کودک

کارشناسی گرافیک و ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران مرکز

تحقیق در زمینه ادبیات کودکان و امکانات آموزشی آن
گذراندن دوره نمایش خلاق و کارگاههای با من بخوان در شورای کتاب کودک
گذراندن دوره رفتار با کودک و دوران رشد در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
گذراندن دوره تربیت مربی در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
گذراندن دوره 7 قصه 7 حکایت
شرکت در همایشها و نشستهای موسسه پژوهشی کودکان دنیا و خانه قصه و افسانه

شرکت در دوره آموزش موسیقی گروه آدمک
مربیگری تخصصی مادر و کودک از سال 90 تا کنون
تدریس هنر در مهدها و مدارس از سال 89 تا به حال

مدیر آموزشی و مدیر داخلی و مسوول برنامه ریزی هنرکده آبان
حضور داوطلبانه در بخش کودکان سرطانی مرکز طبی کودکان ایران
مربی دوره تربیت مربی مادر و کودک در حوزه قصه و ادبیات کودک
برگزاری کارگاه های مناسبتی ویژه نوروز. جشن المر. جشن تیرگان.
در خانه کودک رنگین کمان. هنرکده آبان. موسسه مامیران. موسسه قلب سفید
مربی کارگاههای پیش مهد 2-5 سال.
برگزاری کارگاه های فرزند پروری
گویندگی در گروه نمایش رادیو فرهنگ از سال86-88
همکاری کوتاه با گروه طرح درس نویسی هنر پیش دبستان آموزش و پرورش
چاپ دو مقاله و قصه و تصویر سازی در مجله اقوام ایرانی
تولید محتوا و قصه نویسی برای اپلیکیشن متل خوان یک اپ قصه برای کودکان