هیوا عزت پور- مدیر آموزشی گروه سنی سه تا شش سال

دانش آموخته کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

برنامه ریز آموزشی بر مبنای هنر و با رویکرد روانشناسی انسانگرا و …

مربی نقاشی و خلاقیت گروه پیش از دبستان آموزشگاه سرزمین باران

مسول بخش کودک و نوجوان موسسه خانه دوستان آشنا

پژوهشگر دوره های آموزش موسسه نلین و مربی مادر و کودک این موسسه

همکاری در گروه پژوهش بنیان سوزن زر، در راستای آموزش هنر برای کودکان

ارتباط مستمر با شورای کتاب کودک و مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا

مربی هنر و خلاقیت و کلاس‌های مادر و کودک در آموزشگاه بادبادک و …

شرکت و انتخاب اثر در سومین دوره نمایشگاه هنرهای تجسمی ‌هنر جوان در موزه هنرهای معاصر

برگزاری نمایشگاه گروهی «نقش دوخته ها، همراه با گروه سوزن زر»
برگزاری 4 نمایشگاه گروهی در طول 4 سال تحصیل در هنرستان در نگارخانه‌های سوره و خورشید

ویراستار و طراح پوستر و روی جلد کتاب و جزوه در شرکت توسعه آفرینان فردا

تدریس خصوصی طراحی به بزرگسالان و نقاشی به کودکان

مسئول نظارت و هماهنگی، ویراستار و مسئول فنی در روزنامه‌های: دنیای اقتصاد، هدف و اقتصاد، ضمیمه‌ ایرانشهر (روزنامه همشهری)، هفته‌نامه نگاره