موسیقی کودک

آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان “سرزمین آفتاب” بر این باور است که هنر راهی است مؤثر و دیرپا برای آموزش و انتقال مفاهیم به کودکان و نوجوانان. چرا که هم زمان همه حس های پنج گانه کودک را درگیر تجربه های آموزشی می کند.
به همین جهت کارگاه های متنوع هنری و آموزشی خود را برای گروه‌های سنی مختلف طراحی کرده است.
برنامه های آموزشی مهارت های پیش دبستان، با روش های کاملا غیر مستقیم و به کمک هنر و بازی(زبان مخصوص کودک) اجرا می گردد.
در این روش همه حواس پنج گانه کودک درگیرفرآیند آموزش می گردد و در نتیجه آن چه که آموخته می شود نتیجه کشف و تجربه خود کودک است و به آسانی فراموش نخواهد شد و به سایر تجارب آموزشی کودک تسری پیدا خواهد کرد.

پس زمینه