مادر و کودک قصه های خوراکی

کلاس مادر و کودک

قصه های خوراکی

در کلاس مادر و کودک قصه های خوراکی دو هدف هم زمان دنبال می شود:
فراهم کردن محیطی که کودک بتواند در کنار هم سالانش مزه های جدید را تجربه کند. به صورتی که این تجربه برایش خوشایند و شادی آور باشد.
تقویت حواس 5 گانه کودک، نظیر بویایی و چشایی و تمرین مهارت های فردی.
در کارگاه قصه های خوراکی، کودکان همراه با شنیدن یک داستان خوشمزه در رابطه با خوراکی ها، حرکات مرتبط با آشپزی را تمرین می کنند. مثل فعالیت مخلوط کردن، ورز دادن، خردکردن، بوکردن. چشیدن و هم زدن

پس زمینه
غذای سالم برای کودکان
خوراکی برای کودک
قصه برای کودکان
کلاس مادر و کودک قصه های خوراکی