مادر و کودک هنر خلاقیت

گالری تصاویر

هنر خلاقیت

هنر ها با دست، چشم، مغز و گوش کودکان در ارتباط هستند.به همین جهت، وقتی کودک در حال انجام کار هنری است، همه حواس کودک، به طور همزمان درگیر فعالیت می شوند. این امر جهت تشکیل ارتباط های نرونی میان اعصاب ذهن و دست کودک بسیار مفید است.

در کارگاه هنر و‌خلاقیت، با بکار گرفتن رنگ و تکنیکهای مختلف نقاشی که برای کودکان در این سن ساده سازی شده، بچه ها امکان پیدا میکنند تا  تجربه های هنری خلاق و‌جدید داشته باشند و مهارت تفکر خلاقانه را تمرین کنند.