حضوری 4 تا 5 سال بازی و ریاضی

بازی و ریاضی

ریاضیات در جای جای زندگی روزمره ما در جریان است بی آن­که بخواهیم از فرمول­ها و جدول­ها و علائم ریاضی به شکل خاص استفاده کنیم. این که چطور بتوانیم ذهن کودکان را با مفاهیم ریاضی آشنا کنیم، طبعاً راه و روشی ویژه می­طلبد. دانش­افزایی در سرفصل “بازی و ریاضی”:

مفاهیم پایه ریاضی در تمام دنیا یکی است. بنابراین استاندارد سنی و علمی مشخصی با اندکی تفاوت در همه جای دنیا در سیستم آموزشی لحاظ می­شود. مثل تشخیص راست و چپ. جهت­ها، الگویابی و غیره.

مهارت افزایی در سرفصل “بازی و ریاضی”:

برای کسب مهارت در ریاضی و کاربردی شدن آن در زندگی روزمره کودکان، بهترین روش انتخابی ما، “بازی” است. انواع بازی­هایی که می­توانند مفاهیم ریاضی را برای کودکان قابل درک و استفاده کنند. این بازی­ها شامل بازی­های طراحی شده برای پشت میز هستند تا انواع بازی­های حرکتی و بازی با ابزار.

پس زمینه