حضوری 4 تا 5 سال دوخت

“دوخت”
مهارت افزایی: انجام عمل دوختن، فعالیتی پیچیده و در عین حال آرامش¬بخش است. این کار باعث هماهنگی بیشتر بین چشم، ذهن و دست می¬شود. و برای تقویت مهارت های حرکت عضلات ظریف دست مفید است. تمرین های این واحد کار، برای هر گروه سنی، متفاوت طراحی می شوند. معمولا از رد کردن نخ از صفحه¬ای سوراخ¬دار شروع می شود تا رسیدن به کوک زدن روی پارچه و اتصال دو تکه پارچه به یکدیگر.
در این مسیر به مهارت گره زدن و پیچاندن نخ دور هر چیزی که بشود با آن تمرین کرد؛ پرداخته می¬شود.
دانش افزایی: صفحه های سوراخ داری که برای کار تمرین دوخت بچه ها طراحی میشود. غالبا با یکی از جشن ها و مناسبتهای ملی، مرتبط است. مثل انار برای جشن شب یلدا

پس زمینه