حضوری 4 تا 5 سال زبان

زبان

چیزی که در سنین بالاتر مهارت‌های شنیدن و حرف زدن به زبان دوم را تقویت می‌کند این است که کودکان تا قبل از شش سالگی در معرض شنیدن زبان‌های دیگر قرار گرفته باشند. اگر آموزش‌ها به صورت غیر مستقیم و با بازی و فعالیت‌های هنری تلفیق شود این یادگیری پایدارتر خواهد بود.

 

پس زمینه