حضوری 4 تا5 سال سرزمین من

سرزمین من

داستان سرزمین من برای ما، از اهمیت درک “هویت” آغاز شد.
هویت ما مجموعه¬ایست از خانواده، جامعه و تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و هنر سرزمین مادری. دانستن و شناختن هویتمان، به ما عزت نفس و اعتماد به نفس می¬بخشد. اگر به هویت خود عشق بورزیم قطعا به اقوام و ملل دیگر نیز با عشق نگاه خواهیم کرد.
دانش افزایی در سرفصل “سرزمین من”:
برای این منظور گاهی از خانه شروع می¬کنیم. خانه کجاست؟ خانه در کدام محله است؟ محله در کدام شهر؟ شهر در کدام استان؟ استان در کدام کشور؟ کشور در کدام قاره؟ قاره خشکی است؟
و گاهی از بیرون به دورن می¬رسیم. ستاره¬ها و سیارات کجا هستند؟ ما در کدام سیاره زندگی می¬کنیم؟ در سیاره ما چه قسمت-هایی وجود دارد؟ آب¬ها و خشکی¬ها کجا هستند؟ قاره¬ها و کشورها چه هستند؟ ما در کدام کشور، شهر و محله زندگی می¬کنیم؟
گاهی به استان¬های مختلف سفر می¬کنیم و با فرهنگ، هنر و اقلیم آن استان آشنا می¬شویم. با خوراک¬هایی که در آن طبخ می¬شود. با سنت¬ها و سوغاتی¬ها، با بناهای تاریخی، لباس¬های محلی و آداب و رسوم هر قوم. در این رهگذر با مفاخر ملی آشنا می¬شویم و به آن¬ها ادای احترام می¬کنیم.
مهارت افزایی در سرفصل “سرزمین من”:
هر فصل به فراخور محتوا، یکی از انواع هنرها را برای کار عملی این واحد انتخاب می¬کنیم. گاهی نقاشی است، گاهی عروسک سازی، گاهی حجم¬سازی و …

 

پس زمینه