حضوری 4 تا 5 سال ما و جانوران

ما و جانوران

زندگی جانداران در کره زمین همبسته است. برای درک این همبستگی لازم است کودکان را با دیگر اجزای این چرخه آشنا کنیم. کودکان به طبیعت و جانوران علاقمند هستند و برایشان پر از شگفتی است. تنها کافی است ما به عنوان والد – مربی بستر کشف و جستجو را برای کودکان فراهم کنیم.
دانش افزایی در سرفصل “ما و جانوران”:
یکی از سرفصل¬های اصلی آموزش علوم، آشنایی با جانوران است. گاهی آموزش را از جانوران مزرعه شروع می¬کنیم و به جانوران وحشی می¬رسیم. در این بخش هم طبقه¬بندی جانوران هم برایمان بسیار مهم است. پستاندران، پرندگان، ماهی¬ها، خزندگان، حشرات و …
مهارت افزایی در سرفصل “ما و جانوران”:
کار عملی در این واحد عموما بر ساخت و ساز با انواع مواد استوار است. از مقوا و رنگ و چسب تا چوب و پارچه و نخ و انواع دور ریزها.

 

پس زمینه