حضوری 4 تا 5 سال کتاب خوانی

کتاب خوانی

توجه به ادبیات و موضوعات مربوط به آن یکی از مهم ترین بخش های آموزشی برای ما است. در این برنامه در طول هفته کودکان با روش های مختلف قصه خوانی، قصه گویی، قصه سازی، آشنایی با کتابخانه و روش های امانت گرفتن کتاب آشنا می شوند. گروه سنی پیش دبستانی شامل کودکانی می شود که برای رفتن به مدرسه آماده می شوند. برای آمادگی بیشتر کودکان و آشنایی با مقدمات حضور در مدرسه علاوه بر برنامه های روزانه، کتاب های کار مورد تأیید آموزش و پرورش نیز کار می شود. این کتاب ها شامل سه موضوع «فارسی، ریاضی و علوم» می باشد. در طول یک سال تحصیلی کودکان این سه کتاب را به پایان می رسانند.

 

پس زمینه