کارگاه ترمیک 7 تا 12سال خلاقیت هنری

خلاقیت هنری

بچه‌های گروه سنی دبستان با مهارت‌های متفاوت و متنوعی در این کلاس شرکت می‌کنند.
قصد ما در این کلاس این است که زمینه مناسب برای خلق هنری را برای هر کودک به ترتیبی فراهم کنیم که او بتواند از همه مهارت‌ها و ایده‌های خلاقانه‌اش در کار استفاده کند.
ترکیبی از مهارت‌های آموخته شده و مهارت‌های در حال آموزش در فضایی که بر پایه خلاقیت شکل گرفته است.