کارگاه ترمیک 7 تا 12سال داستان نقاشی

داستان نقاشی

پیوند قصه و‌ نمایش ناگفته پیداست. اما آنچه در این کلاس دنبال می‌کنیم ترکیبی از سه هنر است که در نهایت مهارت‌های چندگانه کودک را درگیر خلق اثری یگانه می‌کند. در این کارگاه یکی از روایت‌های کهن ایرانی با بچه‌ها بازخوانی می‌شود. سپس همراه با کودکان، قصه به چند صحنه اصلی تقسیم شده برای هر صحنه بچه‌ها تصویرسازی می‌کنند. به‌گونه‌ای که بخشی از تصویر متحرک باشد و‌ قابلیت اجرای یک نمایش صوتی تصویری را به کودک بدهد.