حضوری 3 تا 4 سال باغبانی

باغبانی

گیاهان در زندگی ما انسان ها نقش به سزایی بازی می کنند. دانش ما در مورد گیاهان می تواند به حفظ محیط زیست و زندگی سالم کمک کند. کودکان در این زمینه مسئولیت پذیرترند!
دانش¬افزایی در سرفصل “علوم گیاهان و باغبانی”: در این بخش با موضوعات مختلف وارد بحث علوم گیاهان می شویم. مثل آشنایی با فصول و تغییر فصل در گیاهان، تنوع گیاهان خوراک، آشنایی با بخش های مختلف گیاه، کاربردهای گیاهان در علوم، صنعت، هنر و …
مهارت افزایی در سرفصل “علوم گیاهان و باغبانی”:
بسیاری از اطلاعاتی که به کودکان داده می شود، در بخش باغبانی و گاهی آشپزی به صورت عملی تجربه می شوند. مثل کاشت انواع دانه و بذر، دیدن مراحل رشد گیاهان کاشته شده، بررسی شرایط رشد و توجه به فصل و آب و هوا، درست کردن غذا، سالاد و دسرهای مختلف با میوه ها و گیاهان، ساختن آثار هنری متنوع با انواع گیاهان و میوه ها.

 

پس زمینه