حضوری 3 تا 4 سال بدن انسان

بدن انسان

کشف دست و پا، جزو اولین کشف¬هایی است که کودک درباره بدن خود به آن دست می¬یابد. در این سرفصل کودکان با بدن خود به شکل خاص آشنا می¬شوند.
دانش¬افزایی در سرفصل “بدن انسان”:
کتاب¬ها و ابزار کمک¬آموزشی فراوانی برای شناخت بدن انسان برای گروه¬های سنی مختلف نگارش و ساخته شده است. اما ساده¬ترین ابزار موجود، بدن خود کودکان است! دست کم برای آشنایی با اندام¬ها و کارکردهای آن¬ها.
مهارت افزایی در سرفصل “بدن انسان”:
ابزار هنر و استفاده از تکنیک¬های مختلف هنری به ما این امکان را می¬دهد که کودکان را با شگفتی¬های بدن انسان ملموس¬تر آشنا کنیم. به¬طور مثال عملکرد شش¬ها با چند تکنیک ساده عملی که در ساخت آن خودشان سهیم هستند، بهترین راه برای درک اهمیت تنفس است. یا آشنایی با عملکرد سیستم گوارش و بقیه اندام¬های خارجی و داخلی. در بسیاری مواقع بچه¬ها مولاژ¬های ساده¬ای از بخش¬های مختلف بدن انسان را با کمک مربی می¬سازند که بارها قابل رجوع و آزمایش است.

 

پس زمینه