حضوری 3 تا 4 سال تکنیک های خمیر

تکنیک های خمیر

خمیربازی یکی از محبوب ترین سرگرمی های کودکان است. در این سرفصل علاوه بر شکل دادن و در نهایت ساختن یک اثر، کودکان با مواد مختلف نیز آشنا می شوند و نتیجه ترکیب مواد مختلف را در ساخت اثرشان می بینند. گاهی با کم و زیاد کردن یکی از مواد، خمیر متفاوتی به دست می آید.