حضوری 3 تا 4 سال دست ورزی

دست ورزی

تمرین های دست ورزی، مجموعه تمرین هایی است که برای تقویت عضلات ریز و درشت دست کودکان طراحی شده. بسیاری از این تمرین ها در سرفصل های دیگر کاربرد داشته و تکرار می شوند.
مهارت هایی مثل مچاله کردن، پاره کردن، قیچی کردن، دوربُری، تا زدن، پیچیدن نخ، گره زدن و … 
به شکل جدی تر این تمرین ها در بعضی سرفصل ها با متریال متفاوت کار می شوند. مثل کار با انواع خمیر و گِل.

 

 

پس زمینه