حضوری 3 تا 4 سال قصه نمایش

قصه نمایش

اغلب کودکان وقتی تنها با یک تکه پارچه یا هر شیئ دم دستی دیگری، دقایقی تنها باشند، توانایی این را دارند که با آن شیئ “بازی” کرده و نقشی برای آن بیافرینند.
دانش¬افزایی در سرفصل “قصه و نمایش”:
آشنایی با داستان¬ها و افسانه، پرداختن به قصه¬هایی که کودکان می¬سازند، شیوه¬های پرداخت به داستان و شخصیت¬ها و در نهایت تبدیل کردن یک قصه به شکلی از انواع اجرای نمایشی، از اهداف این سرفصل مفصل است. در هر پروژه که شامل یک قصه و یک نمایش است، کودکان با انواع تکنیک¬های نمایشی آشنا می¬شوند. با بازی و نقش¬آفرینی تا ساخت صحنه¬های نمایشی و اجزای آن، درگیر می¬شوند.
مهارت افزایی در سرفصل “قصه و نمایش”:
در این سرفصل، اتفاقات ویژه¬ای برای کودکان با تفاوت¬های فردی مختلف می¬افتد. چه در حین اجراهای نمایشی و نقش-آفرینی¬هایشان و چه در ساخت ابزار و تجهیزات صحنه¬های نمایش.

 

پس زمینه