کارگاه تکنیک نقاشی

تکنیک نقاشی

دانش افزایی در سرفصل “تکنیک نقاشی”:
برای آشنایی با انواع تکنیک¬های نقاشی از هنرمندان بزرگ و تاریخ هنر استفاده می¬کنیم. با توجه به گروه سنی و اهداف مربی و پروژه، یک هنرمند را انتخاب کرده و با توجه به ویژگی¬های سبک وی تکنیک¬های مختلف را کار می¬کنیم. در این سرفصل به دوره¬های تاریخی و اجتماعی که سبک و شیوه کار هنرمند شکل گرفته است هم اشاره می¬کنیم.
کودکان به شکل طبیعی در کارهایشان از نقطه، خط، سطح و … استفاده می¬کنند. در سرفصل تکنیک نقاشی تأکیدی دوباره بر مبانی هنرهای تجسمی هم داریم.
مثلا برای تجربه “نقطه” با آثار “ژرژ سورا” آشنا شدیم و تمرین کردیم یا برای تجربه “خط” به مطالعه آثار “کیت هرینگ” پرداختیم. برای آشنایی با “اشکال” و “سه رنگ اصلی”، به دوره آبسترکت “موندریان” پرداختیم.
مهارت افزایی در سرفصل “تکنیک نقاشی”:
دنیای نقاشی دنیایی بسیار بزرگ، متنوع و هیجان¬انگیز است. تقریبا همه کودکان در مواجهه با رنگ و ابزار نقاشی آن را به کار می¬برند و قبل از آن¬که بتوانند با کلمات احساس خود را بیان کنند، با نقاشی این کار را انجام می¬دهند.
ابزارهای نقاشی محدود به پاستل و مدادرنگی و ماژیک نیست. در برنامه تکنیک¬های نقاشی، بچه¬ها با دنیای وسیعی از ابزار و وسایل ابداعی آشنا می¬شوند که برایشان امکان نق9اشی خلاق را فراهم می¬کند.
پس زمینه