حضوری 5 تا 6 سال تایچی

تایچی

«تای چی چوان» یا نهایت برتر، یکی از زیباترین و محبوب ترین هنر های رزمی در چین و کل جهان است . این ورزش شاخه ای از «ورزش ووشو» می باشد، که با نگرش عمیق فلسفی، شکل گرفته است. حرکات هماهنگ تای چی، جسم و روح را متحول ساخته، در نتیجه، کارایی ما را در زندگی بالا می برد.
هدف های اجرای تمرینات تای چی برای کودکان:
1. تصحیح و اموزش صحیح راه رفتن برای کودکان
2. ایجاد تنفس صحیح (شکمی)در کودکان
3. آگاهی پیدا کردن کودکان نسبت به اعضای بدن
4. ایجاد حفظ تعادل و آرامش ذهنی و کاهش هیجانات کاذب
5. ایجاد تعادل بین نیمکره راست و چپ مغز

 

پس زمینه