حضوری 5 تا 6 سال دوخت

دوخت

مهارت افزایی در سرفصل “دوخت”:
انجام عمل دوختن، فعالیتی پیچیده و در عین حال آرامش¬بخش است. این کار باعث هماهنگی بیشتر بین چشم، ذهن و دست می¬شود و برای تقویت مهارت¬های حرکت عضلات ظریف دست مفید است. تمرین¬های این واحد کار، برای هر گروه سنی، متفاوت طراحی می¬شوند. معمولا از رد کردن نخ از صفحه¬ای سوراخ¬دار شروع می¬شود تا رسیدن به کوک زدن روی پارچه و اتصال دو تکه پارچه به یکدیگر.
در این مسیر به مهارت گره زدن و پیچاندن نخ دور هر چیزی که بشود با آن تمرین کرد؛ پرداخته می¬شود.
دانش افزایی در سرفصل “دوخت”:
صفحه¬های سوراخ داری از جنس¬های مختلف برای کار تمرین دوخت بچه¬ها طراحی می¬شود. موضوع کار غالبا با یکی از جشن¬ها و مناسبت¬های ملی، مرتبط است. مثل انار برای جشن شب یلدا.

 

پس زمینه