حضوری 5 تا 6 سال قصه و نمایش

قصه و نمایش

اغلب کودکان وقتی تنها با یک تکه پارچه یا هر شیئ دم دستی دیگری، دقایقی تنها باشند، توانایی این را دارند که با آن شیئ “بازی” کرده و نقشی برای آن بیافرینند.
دانش¬افزایی در سرفصل “قصه و نمایش”:
آشنایی با داستان¬ها و افسانه، پرداختن به قصه¬هایی که کودکان می¬سازند، شیوه¬های پرداخت به داستان و شخصیت¬ها و در نهایت تبدیل کردن یک قصه به شکلی از انواع اجرای نمایشی، از اهداف این سرفصل مفصل است. در هر پروژه که شامل یک قصه و یک نمایش است، کودکان با انواع تکنیک¬های نمایشی آشنا می¬شوند. با بازی و نقش¬آفرینی تا ساخت صحنه¬های نمایشی و اجزای آن، درگیر می¬شوند.
مهارت افزایی در سرفصل “قصه و نمایش”:
در این سرفصل، اتفاقات ویژه¬ای برای کودکان با تفاوت¬های فردی مختلف می¬افتد. چه در حین اجراهای نمایشی و نقش-آفرینی¬هایشان و چه در ساخت ابزار و تجهیزات صحنه¬های نمایش.

 

 

پس زمینه