حضوری 5 تا 6 سال مناسبتها

مناسبتها

 

توجه به آیین‌ها و مناسبت‌های ملی و قومی، در شکل‌گیری بخشی از هویت کودکان بی نهایت مهم و اثرگذار است. از این رو هر ساله، ما در سرزمین آفتاب به بهانه‌های متفاوت روزهای مشخصی از تقویم ملی خود را جشن می‌گیریم. مهم‌ترین این جشن‌ها، جشن شب یلدا، جشن نوروز و جشن تیرگان است. فعالیت‌های متنوعی را برای بچه‌ها طراحی می‌کنیم و اصرار داریم که حتی همه عناصر تزئینی جشن‌ها، ساخته دست و ذهن کودکان باشد.

از آن جایی که شناخت فرهنگ سایر ملل، در غنای فرهنگی هر ملتی مؤثر و مهم است، اوقاتی از سال را با پروژه‌ها و جشن‌ها، برای شناخت فرهنگ سایر ملل تخصیص می‌دهیم. هم‌چنین در فصل تابستان، برای ایجاد فضایی مفرح و شادی آفرین و به اقتضای فصل تابستان، جشن‌هایی صرفا به جهت شادکامی و نشاط بچه‌ها داریم. مثل جشن وارونه‌ها، جشن بستنی و جشن گل‌ها.

پس زمینه