حضوری 5 تا 6 سال کتاب کار فارسی

کتاب کار فارسی

در دوره ویژه پیش دبستان آکادمی هنر سرزمین آفتاب
کودکان علاوه بر دنبال کردن شیوه آموزشی ویژه آکادمی، که بر اساس آموزش مفاهیم علمی و بهبود رفتارهای اجتماعی از طریق بازی و هنر می باشد، برای ورود به دبستان نیز آماده می شوند.
(برای اطلاع از این شیوه اینجا را کلیک کنید)
به همین جهت لازم است کودکان با شیوه های آموزشی که مشابه کتاب های دبستان می باشد آشنا شوند.

آوارزی و زبان آموزی:
در این مجموعه دروس، چند هدف دنبال می شود

۱- آموزش نحوه صحیح قلم به دست گرفتن
۲- آموزش عضلات ظریف دست، حین لوحه نویسی
۳- آموزش آواها
۴- تشخیص حروف از کلمات
۵- بازی هایی برای تقویت تمرکز و دقت
۶- بازی هایی برای تقویت تمیز دیداری و تمیز شنیداری کودکان
۷-گسترش دایره واژگان با بلند خوانی متون منتخب

 

پس زمینه