جدول برنامه های کلاس های 5 تا 6 سال

پیش دبستان

دوره آموزشی سه تا شش سال (ثبت نام فصلی)

دوره های آموزشی مهارت های پیش از دبستان، برمبنای روش های آموزش غیرمستقیم و از طریق هنر و بازی (زبان مخصوص کودک) اجرا می گردد.زیرا اعتقاد داریم آموزش غیرمستقیم در دوره های آموزشی سه تا شش سال زبان ارتباط با کودک هستند.

در این روش همه حواس پنج گانه کودک درگیر فرآیند آموزش می شود و در نتیجه آن چه که آموخته می شود نتیجه کشف و تجربه خود کودک است و به آسانی فراموش نخواهد شد.
در این روش همه حواس پنج گانه کودک درگیر فرآیند آموزش می شود و در نتیجه آن چه که آموخته می شود نتیجه کشف و تجربه خود کودک است و به آسانی فراموش نخواهد شد.ما امیدواریم این مهارت ها، در آینده به سایر تجارب آموزشی کودک تسری پیدا کند و فردی شود خلاق و نوآور با قدرت حل مساله.
از آن جا که قصد ما فراهم کردن بیشترین امکانات برای تجربه های گوناگون کودک،در زمینه پرورش هوش های هشت گانه است،برنامه-ریزی برنامه های هفتگی بر مبنای غنی کردن محیط با توجه به انواع هوش و در نتیجه تربیت انواع هوش و غنا بخشیدن به هوش برتر اوست.

تقویت هوش منطقی – ریاضی: در برنامه هایی نظیر حجم سازی،بازی ریاضی،نقاشی و بازی های هدفمند
تقویت هوش طبیعت¬گرا: در برنامه¬هایی نظیر باغبانی (آشنایی با گیاهان)، ما و جانوران، بدن انسان و آشپزی
تقویت هوش میان فردی: در برنامه هایی نظیر مهارت های اجتماعی،قصه و نمایش و بازی های هدفمند
تقویت هوش درون فردی: در برنامه هایی نظیر قصه و نمایش،قصه و تصویر و داستان گویی
تقویت هوش کلامی: در برنامه هایی نظیر داستان گویی،قصه و نمایش،داستان خوانی و زبان انگلیسی
تقویت هوش موسیقایی: در برنامه هایی نظیر موسیقی،آواهای سرزمین من و کارگاه ریتم و حرکت
تقویت هوش جنبشی–حرکتی: در برنامه هایی نظیر موسیقی،یوگا،تای چی،بازی های حسی و حرکتی، بازی های هدفمند و کارگاه ریتم و حرکت
تقویت هوش بصری- فضایی:در برنامه هایی نظیر نقاشی،حجم سازی،سرزمین من و بازی های هدفمند

در این برنامه ها رشد کودک در چند بُعد،یعنی رشد در تعاملات و ارتباطات اجتماعی، رشد مهارت های تشخیص و طبقه بندی، هماهنگی ذهن و بدن،توان مندی های فردی در کنار دانش افزایی دنبال می شود.

کار با کودک به ویژه به روش آموزش غیر مستقیم و کودک محور،نیازمند شناخت هر کودک و درک ویژگی های فردی اوست. به همین جهت کودکان از بدو ورود تا زمان اتمام دوره های آموزشی،در دوره های پایش روان شناسی کودکان،با همکاری بخش روان شناسی مؤسسه،شرکت می کنند.این مطالعات و رصد رفتار کودک در کل دوره با همکاری بخش کلینیکال آکادمی کودک و به سرپرستی روانشناسان کودک انجام می گیرد.

 

پس زمینه