جدول برنامه های کلاس های 5 تا 6 سال

پکیج سه تا شش سال (ثبت¬نام فصلی)

برنامه¬های آموزشی مهارت¬های پیش از دبستان، برمبنای روش¬های آموزش غیرمستقیم و از طریق هنر و بازی (زبان مخصوص کودک) اجرا می¬گردد. زیرا اعتقاد داریم این روش¬ها زبان ارتباط با کودک هستند.
در این روش همه حواس پنج¬گانه کودک درگیر فرآیند آموزش می¬شود و در نتیجه آن¬چه که آموخته می¬شود نتیجه کشف و تجربه خود کودک است و به آسانی فراموش نخواهد شد.
در این روش همه حواس پنج¬گانه کودک درگیر فرآیند آموزش می¬شود و در نتیجه آن¬چه که آموخته می¬شود نتیجه کشف و تجربه خود کودک است و به آسانی فراموش نخواهد شد. ما امیدواریم این مهارت¬ها، در آینده به سایر تجارب آموزشی کودک تسری پیدا کند و فردی شود خلاق و نوآور با قدرت حل مساله.
از آن¬جا که قصد ما فراهم کردن بیشترین امکانات برای تجربه¬های گوناگون کودک، در زمینه پرورش هوش¬های هشت¬گانه است، برنامه-ریزی برنامه¬های هفتگی بر مبنای غنی کردن محیط با توجه به انواع هوش و در نتیجه تربیت انواع هوش و غنا بخشیدن به هوش برتر اوست.

تقویت هوش منطقی – ریاضی: در برنامه¬هایی نظیر حجم¬سازی، بازی ریاضی، نقاشی و بازی¬های هدفمند
تقویت هوش طبیعت¬گرا: در برنامه¬هایی نظیر باغبانی (آشنایی با گیاهان)، ما و جانوران، بدن انسان و آشپزی
تقویت هوش میان فردی: در برنامه¬هایی نظیر مهارت¬های اجتماعی، قصه و نمایش و بازی¬های هدفمند
تقویت هوش درون فردی: در برنامه¬هایی نظیر قصه و نمایش، قصه و تصویر و داستان¬گویی
تقویت هوش کلامی: در برنامه¬هایی نظیر داستان¬گویی، قصه و نمایش، داستان¬خوانی و زبان انگلیسی
تقویت هوش موسیقایی: در برنامه¬هایی نظیر موسیقی، آواهای سرزمین من و کارگاه ریتم و حرکت
تقویت هوش جنبشی – حرکتی: در برنامه¬هایی نظیر موسیقی، یوگا، تای¬چی، بازی¬های حسی و حرکتی، بازی¬های هدفمند و کارگاه ریتم و حرکت
تقویت هوش بصری- فضایی: در برنامه¬هایی نظیر نقاشی، حجم¬سازی، سرزمین من و بازی¬های هدفمند

در این برنامه¬ها رشد کودک در چند بُعد، یعنی رشد در تعاملات و ارتباطات اجتماعی، رشد مهارت¬های تشخیص و طبقه¬بندی، هماهنگی ذهن و بدن، توان¬مندی¬های فردی در کنار دانش افزایی دنبال می¬شود.

کار با کودک به¬ویژه به روش آموزش غیر مستقیم و کودک محور، نیازمند شناخت هر کودک و درک ویژگی¬های فردی اوست. به همین جهت کودکان از بدو ورود تا زمان اتمام دوره¬های آموزشی، در دوره¬های پایش روان¬شناسی کودکان، با همکاری بخش روان¬شناسی مؤسسه، شرکت می¬کنند. این مطالعات و رصد رفتار کودک در کل دوره با همکاری بخش کلینیکال آکادمی کودک و به سرپرستی روانشناسان کودک انجام می¬گیرد.