ثریا حبیبی- مربی کارگاه هنر، ارزش های زندگی، محیط زیست

کارشناس زیست شناسی و عضو گروه هنر کودک انجمن نقاشان و گروه هنر موسسه پژوهشی کودکان دنیا چهار سال عضو هیات مدیره انجمن یاری کودکان (حمایتها ی  آموزشی از کودکان محروم) و دو سال رییس هیت مدیره این انجمن 15 سال فعالیت محیط زیستی و عضو  گروه آموزش انجمن محیط زیستی پاما 2 سال آموزش…

مرضیه گودرزی – مسؤل تولید محتوا و مسؤل بخش مادر کودک

کارشناسی گرافیک و ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران مرکز تحقیق در زمینه ادبیات کودکان و امکانات آموزشی آن گذراندن دوره نمایش خلاق و کارگاههای با من بخوان در شورای کتاب کودک گذراندن دوره رفتار با کودک و دوران رشد در موسسه پژوهشی کودکان دنیا گذراندن دوره تربیت مربی در موسسه پژوهشی کودکان دنیا گذراندن…

هیوا عزت پور- مدیر آموزشی گروه سنی سه تا شش سال

دانش آموخته کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری تهران مرکز برنامه ریز آموزشی بر مبنای هنر و با رویکرد روانشناسی انسانگرا و … مربی نقاشی و خلاقیت گروه پیش از دبستان آموزشگاه سرزمین باران مسول بخش کودک و نوجوان موسسه خانه دوستان آشنا پژوهشگر دوره های آموزش موسسه نلین و مربی مادر و کودک…