جدول برنامه های کارگاه های ترمیک 7تا 12 سال

ترمیک 7 تا 12 سال
پس زمینه

کارگاه های ترمیک

متاسفانه، بیشتر اوقات آموزشی کودکان، پس از ورود به دبستان، صرف آموزش مستقیم مطالب و محفوظات علمی و اجتماعی می شود.
در این سنین کودکان به یک باره از فضای لذت بخش آموزش های غیرمستقیم جدا شده و مجبور به نشستن، در ساعات طولانی آموزش هستند.
کلاس های هنری و مهارتی آکادمی هنر، در پاسخ به این خلا آموزشی طراحی شده است.
در این کارگاه ها که در همه فصول سال برقرار هستند، چند هدف دنبال می شود.
۱- زنده نگه داشتن و تقویت ویژگی های خلاق کودکان و‌نوجوانان
۲- زمینه سازی و ایجاد فرصت برای همه دانش آموزان تا مهارت ها و استعدادهای خود را در زمینه های غیر درسی نیز پیدا کرده و در جهت تقویت و ارتقا آن گام بردارند.
۳- ایجاد فضایی امن، مفرح و خلاق برای تخلیه مثبت هیجانات این سنین، در کنار اساتیدی که مهارت ارتباط با کودکان را کاملا آموخته و به آن تسلط دارند.
۴- آموزش مهارت هنری، به شیوه های صحیح برای کودکان و نه بزرگسالان

نکته حایز اهمیت این است که بسیاری از افرادی که برای این گروه سنی کلاسهای هنری برگزار می کنند، متاسفانه شیوه های آموزش هنر به کودکان و‌نوجوانان را نمی شناسند و نتیجه این کلاس ها سرخوردگی و بی علاقگی کودکان و‌نوجوانان می شود